به سايت مركز متوسطه اول فرزانگان

خوش آمديد

 

 

 در راهي قدم نهاده ايم پر از نور اميد و دورنمايي از عشق به يادگيري.

  اين مدرسه را مدرسه ي زندگي نام نهاده ايم، هم خانه است و هم مدرسه، مدرسه ي عشق است و مهرورزي، دختران امروز ما زنان فرداي ايران سربلند اسلامي هستند.

 بايد زنان فرداي ما زناني معتقد به شعائر اسلامي، مستقل، آزاده، تصميم گيرنده، مدير، مدبر، مسئوليت پذير و در نهايت انساني كامل و با شناخت و با معرفت نسبت خالق هستي و دنيايي كه در آن زندگي مي كنند باشند.

 در اين راه كوله بار ما پر از عشق به فرزندان اين سرزمين و نياز به همراهي و همدردي شما اولياء دلسوز و فرهيخته مي باشد.

 ياران ما در اين راه اساتيد و دبيران گرانقدري هستند كه هر كدام سرمايه اي ارزشمند در سنگر علم و اخلاق مي باشند.

 از خداي يكتا مي خواهيم ما را در اين راه سربلند گرداند.

 

 اطلاعيه هاي مهم

 

 

 

 

دانلود کتابچه مسابقه دانستنی های تغذیه سالم  از بخش نشریه های الکترونیکی(منوی اخبار)

http://shs.medu.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=6bd437d1-6fa7-4e9b-b585-a9d1e31925d6

ارسال پاسخ سوالات به شماره 3000538880

زمان تا پایان اردیبهشت ماه

 

                                                                                       

 

داستان هاي زيبا - يك پند

روزي پدري دست خود را روي شانه پسر خود گذاشت و گفت من قويترم يا تو؟ پسر گفت من.

پدر جا خورده و دوباره پرسيد من قويترم يا تو؟ پسر گفت من. 

پدر بغض كرد ودوباره پرسيد من قويترم يا تو؟ پسر گفت من .

پدر ازجابلند شد چند قدم باناراحتي و اشك از پسرش دور شد و دوباره پرسيد من قويترم يا تو؟ پسر گفت تو ... 

پدر گفت چون من ناراحت شدم گفتي من قويترم ؟ 

پسر گفت نه آن سه باري كه گفتم من از تو قويترم چون دستت روي شانه ام بود پشتم به كوهي مثل تو گرم بود اما وقتي دستت را برداشتي ديدم بي تو چيزي نيستم . . .

دانش از ديدگاه بزرگان

 آن كه دانش مي جويد، فرشتگان بالهاي خود را زير پاي او مي گيرند زيرا از كار وي رضايت دارند.    "حضرت محمد(ص)"

براي هر چيزي راهي است و راه به سوي بهشت "دانش" است.   "حضرت محمد(ص)"

هر كه مرا حرفي بياموزد، مرا بنده خود قرار داده است.   "حضرت علي(ع)"

دانش چراغ خرد و سرچشمه فضل است.    "حضرت علي(ع)"

دانش بزرگترين گنج است.    "حضرت علي(ع)"

نيكو پرسيدن خود نيمي از دانش است.   "امام حسن(ع)"

دانش بياموزيد زيرا آموختن دانش متضمن پاداش است و دانشجويي نوعي عبادت است.   "امام محمد باقر(ع)"

هيچ كس از تحصيل بي نياز نيست ، همانگونه كه از تغذيه و تنفس بي نياز نيست.   "افلاطون"

    

يكرنگ بمان ... 

 حتي اگر در دنيايى زندگي مي كني كه ...

  مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند .

 

 

 

                                                   

آدرس : همدان - انتهای سعیدیه - تقاطع ارم
تلفن : 0811 8222440
آدرس رايانامه : farzaneganhmd35 yahoo com